NEDEN SU ARITMA KULLANMALIYIM?

Eğer hala hazır suların bir çözüm olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün Sağlıklı mı? Temiz mi? Güvenli mi? Ekonomik mi?
Kaynak sularının konulduğu damacanaların 65 kullanım sonrası atılması gerektiğini biliyor musunuz?
İçme Suyu Sağlık Açısından Çok Ciddi Bir Konudur? 
Dünyada en fazla insan ölümlerine neden olan 10 faktörden birini, kirli sular oluşturuyor. Bu sıralamada sular, AIDS gibi ölümcül hastalıkların bile üzerinde yer alıyor.

Kaynak Su Almak Ne Kadar Mantıklı? 
Kaynak suları çevre kirliliğinin tehdidi altındadır. Klorlanmadığı için riskli, beklediği için daha da riskli, bayatlayabilir ve bakteri üretebilir. Basında kaynak suları ile ilgili çıkan haberler sizleri hiç rahatsız etmiyor mu? 
Reverse Osmosis Nasıl Arıtır? 
Suyun içerisinde eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve baterilerin zararlı olanları dışarı atılarak dengeli mineral yapısı ile suyun özü elde edilir. Yani "SAĞLIKLI İÇME SUYU" 
Kendi Suyunuzu Kendiniz Üretin? 
İçtiğiniz suyu kendiniz üretin. Sadece içmek için değil, tüm sıcak ve soğuk içeceklerinizde de hesap yapmadan kullanabilirsiniz Ekonomik ve güvenli olan bu sistem ile musluk suyundan sağlıklı su elde edilmektedir.

NEDEN SU ARITMA
İçme Çeşme Suyu Riskleri
Yetersiz filtreleme: Büyük şehirler ve çok su ihtiyacı olan bölgelerde gelişmiş ülkelerde bile yeterli filtreleme yapılamamaktadır. Bu nedenle Türkiye gibi ülkelerde bu filtrasyonun gereken ölçüde yapılması çok zor görünüyor.
Klorlamadaki Tehlike: Dünya ölçeğinde geçerli kriterlere göre, içme suyunda klor bulunmamalıdır. Yeterli filtrasyon yapılamadığı, mikroorganizmalar tasfiye edilemediği veya sonradan çeşme suyuna çeşitli bulaşmalar olabildiği için, bizim şartlarımızda çağdışı bir anlayışla hala klorlama yapılmaktadır.
Kanalizasyon: Kapalı bir tüp olması gereken atık su kanallarında en düşük oranla % 25 civarında olan kaçak nedeniyle, hem su kaynakları, hem de çeşitli nedenlerle iç basınçları düşen su boruları büyük risk altındadır. Bu yüzden büyük bir sıklıkla ülkemizde salgın sindirim hastalıklarına rastlanır. Klorlanan sulara kanalizasyon karışımının sonunda insan sağlığı açısından son derece riskli maddeler meydana gelir. Kloramin bileşikleri ile kanserojen riski en üst düzeye yükselir.

Sanayi ve Tarımsal Kirlenme:
İnsan bulunduğu çevreyi ve Dünyanın doğal dengesini bozan tek canlıdır. Buna ‘Bindiğimiz dalı kesmek’ de denebilir. Gelişmeye endeksli bütün teknolojiler hem sanayide hem de tarımda normal olmayan kirliliklere yol açmakta ve bundan en fazla nasibi de su çeşitlerinde gördüğümüz gibi, her türlü riske açık olan doğal su temin ettiğimiz kaynaklar almaktadır.

Ev ve apartman depoları:
Ülkemiz apartmanlarında, sağlık koşullarına uygun su deposu bulmak neredeyse imkansızdır. Nerede ise her binada bulunan su depoları 15 günde bir defa kontrol edilmelidir. Yapımı sağlıksız olan su depoların içinde yıllarca kontrol edilmeyenler vardır. Sıkça suların kesildiği büyük şehirlerimiz de mecburen depo suyu kullanılmaktadır. Risk büyüktür.

Bölgenin jeolojik yapısı:
Su geçtiği yerde bölgenin jeolojik yapısıyla doğru orantılı olarak toprakta bulunan Metal ve Ağır Metalleri çözüp bünyesine kattığı için Bölgenin jeolojik özellikleri suyun kalitesinde ve risklerinde 1.derecede rol oynar. Medyada sık sık gündeme gelen kanserli köy haberlerinde anlaşılacağı üzere kaynak sularının çıktığı bölgenin toprak yapısı çok önemlidir.