Yüzme Havuzu

PROBLEM

 NEDENİ

 ÇÖZÜMÜ

BULANIK SU

1. Tıkalı, etkisiz ve yetersiz filtre
2. Yüksek pH değeri
3. Yosun oluşumu 

1. Filtrasyon sisteminin genel kontrolü
2. pH = 7.2- 7.6 arasında olmasının sağlanması
3. Serbest klorun 1.0-1.5 ppm değerine getirilmesi

ALGAE ( YOSUN )

1.Yetersiz miktarda serbest klor seviyesi                           
2.Düzenli havuz bakımının yapılmaması 
3.Testlerinin ve dezenfeksiyon işleminin yapılmaması

1. pH = 7.2- 7.6 arasında olmasının sağlanması
2. Yüzeylerdeki yapışmış lekeleri fırça ile parçalayıp temizlenmesi
3. Dipte oluşmuş aşırı yosunlaşmada ise KTS-12 CHLOR 90 LS nin yosun üzerine serpilmesi
4. Şok klor uygulaması 
5. Köpüksüz KTS-20 ALGAECIDE-PLS ilavesi

GÖZ YANMASI

1. Uygun olmayan pH
2. Yüksek bağlı klor seviyesi

1. pH = 7.2- 7.6 arasında olmasının sağlanması 
2. Şok klor uygulaması

FİLTRE TIKANMASI

1. Algae ( yosun )
2. Çamur, pislik taşınması
3. Saç ve güneş  yağları

1. Havuz ana hatlarının kontrolü 
2. Ters yıkama yapılması
3. KTS-50 serisi ürünler ile temizlik
4. Kumların değişimi

LEKELER

1. Düşük pH’ın metal aksamda oluşturduğu korozyon
2. Yüksek Alkalinite, yüksek pH ve yüksek sertlik
3. Sudaki çözünmüş metaller

1. pH = 7.2- 7.6 arasında olmasının sağlanması
2. Mutlak alkalinitenin ayarlanması
3. KTS - 60 ANTİ İYON ( İyon kontrolü ve Sertlik Giderici ) ilavesi.

KİREÇLENME

1. Dengesiz su
2. Yüksek pH, sertlik ve mutlak alkalite ile oluşan CaCO3 taşı

1. pH = 7.2- 7.6 arasında olmasının sağlanması
2. Toplam alkalinitenin 80-120 ppm’e çekilmesi
3. KTS - 60 ANTİ İYON ilavesi
4. Kalsiyum Sertliği  > 100 ppm  ise  suyu kısmen boşaltılıp yeni su alınması

RENKLİ SU

1. Klor; sudaki görünmez bakırı, demiri ve manganı görülebilir renkli bileşikler haline getirmesi
2. Aşırı su hızı sirkülasyon sisteminin metalleri aşındırması
3. Uygunsuz pH ve yosun
4. Sudaki organik artıklar

1. Suyun pH, mutlak alkalinite ve kalsiyum sertliğini dengeye getirilmesi
2. Filtrelerin kontrolü, yıkanıp çalıştırılması
3. KTS-60 ANTİ İYON ve KTS-43 Q.FLOCK-LKT ilave edilmesi
4. Süpürge ile çöken maddelerin dışarı atılması
5. Su hızını kontrolü, hatlardan metal sürüklenmesi olmadığından emin olunması

KÖPÜRME

1. Yüksek konsantrasyonda kimyasal madde ( özellikle yosun giderici ) kullanımı
2. Sudaki organik atıklar

1. Köpük kesici ilave edilmesi
2. Köpüksüz KTS-20 ALGAECIDE-PLS kullanımı
3. Şok Klor uygulanması, pH, mutlak alkalinite ve serbest klorun uygun seviyelere getirilmesi